Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Kategori :

 

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz finans kuruluşu için risk Yönetimi, iç Kontrol ve denetimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı aramaktayız.

-Üniversitelerin bankacılık, finans, istatistik, ekonometri, mühendislik veya eş değer bölümlerinde asgari lisans seviyesinde eğitim almış,

-Banka veya finansal kuruluşlarda edinilmiş  asgari 10 yıllık iç kontrol, denetim ve risk yönetimi tecrübesi olan,

-Kurumsal risk yönetim süreçlerine hakim,

-Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin yönetmeliğe uygun olarak tesis edilmesini,  etkinliğini ve yeterliliğini sağlayacak,

-Risklerin analizine ilişkin yöntem ve modellerin geliştirilmesini ve bu risklerin sürekli olarak ölçüm ve yönetimini gerçekleştirecek,

-Raporlama, takip, planlama, analiz ve muhakeme becerileri gelişmiş,

-Analitik değerlendirme yeteneğine sahip,

-Yazılı ve sözlü iletişimi güçlü

adayların başvurularını beklemekteyiz.

 

CV Gönder